ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • LQA-1 machine prdouct

  LQA-1 മെഷീൻ prdouct

  Thick അനുയോജ്യമായ കനം: 0.2 മിമി -0.8 മിമി
  Wide അനുയോജ്യമായ വീതി: 3 മിമി -25 മിമി
  Specific അനുയോജ്യമായ സവിശേഷതകൾ: ബോൾ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് തരം, ഗോവണി സ്വയം ലോക്കിംഗ് തരം മുതലായവ.
  മെഷീൻ ഫംഗ്ഷൻ: സ്പെയർ പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീൽ മുറിച്ചുമാറ്റുക